tisdag 9 oktober 2007

gamesgamesgames

lektion 3. 11 sep.

För mig handlade dagens lektion om hur man skapar en kreativ grupp. Vilka för man samman, på vilket sätt, och under vilka omständigheter? Till stor del, är svaret på det, beroende apå vilket resultat man vill ha. En fråga jag ställde mig var om detta är ett bra sätt att få fram nya lösningar eller om man försöker tvinga fram kreativitet som egentligen inte finns, allafall inte just då i den studen, är det bra eller dåligt?

Vi fick i uppgift att designa ett eget spel. Kanske jag få ett svar på den frågan då.

Inga kommentarer: